logoeu

Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin
Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi
Uluslararası Hasta Kan Yönetimi Sempozyumu

logo

Technical Assistance for Improving the
Blood Transfusion Management System in Turkey
International Patient Blood Management Symposium

Dr. Melih Elçin

Prof. Dr. Melih Elçin (M.D., MS, CHSE-A) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişim Anabilim Dalı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Simülasyon Anabilim Dalı kurucu başkanıdır. Kendisi aynı zamanda Aile hekimliği alanında uzmandır ve eğitim bilimleri alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Dr. Elçin, sertifikalı bir sağlık hizmetleri ileri düzey simülasyon eğitimcisidir (CHSE-A). İlgi alanları arasında tıp eğitimi alanında program geliştirme ve değerlendirme, klinik ve iletişim becerileri eğitimi, sağlık hizmetleri simülasyonu, meslekler arası eğitim, hasta ve sağlık çalışanı güvenliği ve tıbbi beşeri bilimler bulunmaktadır. Bu alanlarda 50’den fazla hakemli makalesi mevcuttur. Dr. Elçin aynı zamanda “Technical Assistance for Improving the Blood Transfusion Management System in Turkey” projesinde kısa dönem uzman olarak “Yükseköğretim ve uzmanlık eğitim/öğretim müfredatlarının transfüzyon tıbbı açısından analizi” çalışmasını yürütmüştür.


Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriğinden yalnızca GOPA Konsorsiyumu sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmak durumunda değildir.