logoeu

Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin
Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi
Uluslararası Hasta Kan Yönetimi Sempozyumu

logo

Technical Assistance for Improving the
Blood Transfusion Management System in Turkey
International Patient Blood Management Symposium

Dr. A. Türker Çetin

Prof. Dr. Türker Çetin, 1985 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılında İç Hastalıkları uzmanı oldu. 1996 yılında Hematoloji yan dal eğitimini aynı kurumda tamamlayarak Hematoloji uzmanı oldu. 1997-1998’de Pennsylvania Üniversitesi’nde bir yıl süreyle İmmunohematoloji ve Transfüzyon Tıbbı konusunda eğitim aldı. 1999’da yardımcı doçent, 2003 yılında doçent, 2009 yılında profesör oldu. 1999-2015 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2010-2015 arasında Terapötik Aferez Merkezi sorumlu uzmanı olarak çalıştı. Hastane Transfüzyon Komitesi üyeliği ve başkanlığı yaptı. “Technical Assistance for Strengthening the Blood Supply System in Turkey” ve “Technical Assistance for Recruitment of Future Blood Donors” projelerinde ulusal uzman olarak çalıştı. 2019’a kadar Ulusal Kan Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2010 yılından beri Terapötik Aferez Bilimsel Danışma Komisyonu üyesidir. 2015 yılında emekli olduktan sonra Ankara Memorial Hastanesi Hematoloji bölümü ve kök hücre nakli merkezinde çalışmaya başladı. Terapötik Aferez Merkezi sorumlu uzmanıdır. Halen “Technical Assistance for Improving the Blood Transfusion Management System in Turkey” projesinde anahtar uzman olarak görev yapmaktadır.


Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriğinden yalnızca GOPA Konsorsiyumu sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmak durumunda değildir.