logoeu

Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin
Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi
Uluslararası Hasta Kan Yönetimi Sempozyumu

logo

Technical Assistance for Improving the
Blood Transfusion Management System in Turkey
International Patient Blood Management Symposium

Dr. İdil Yenicesu

Prof. Dr. İdil Yenicesu (M.D.,MSc.),1991 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1991-1996 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde uzmanlık eğitimini, 1996-2000 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bölümü’nde yan dal uzmanlık eğitimini tamamladı. 2000-2004 yılları arasında Ankara’da serbest pediatri uzmanı olarak çalıştı. 2003 yılında doçent oldu. 2004-2019 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2007-2009 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Yüksek Lisans Programını bitirdi. 2009 yılında profesör oldu. Bu dönemde Kan Merkezi, Aferez Merkezi sorumluluğu dışında Eğitim Koordinatörlüğü de yaptı. “Technical Assistance for Recruitment of Future Blood Donors” ve “Technical Assistance for Strengthening the Blood Supply System in Turkey” projelerinde uzun süreli uzman olarak çalıştı. 2014-2019 yılları arasında Ulusal Kan Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Halen “Technical Assistance for Improving the Blood Transfusion Management System in Turkey” projesinde Takım Lideri olarak görev yapmaktadır. Uluslararası dergilerde yayımlanmış 70’in üzerinde makale ve çok sayıda kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır. Ayrıca, 500’e yakın makalede yayınları kaynak olarak gösterilmiştir.


Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriğinden yalnızca GOPA Konsorsiyumu sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmak durumunda değildir.