logoeu

Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin
Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi
Uluslararası Hasta Kan Yönetimi Sempozyumu

logo

Technical Assistance for Improving the
Blood Transfusion Management System in Turkey
International Patient Blood Management Symposium

Dr. Nigar Ertuğrul Örüç

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanıdır. 1995-1998 yılları arasında İngiltere’de Londra Üniversitesi The Noth Middlsex Hastanesi nde ve ABD’inde Baylor Tıp Fakültesi M.E. DeBakey VA Tıp Merkezinde burslu araştırmacı olarak çalışmıştır. 1998 yılında ABD’de Baylor Tıp Fakültesinde ‘de Kan Bankacılığında ileri düzey eğitim alarak 20 yılı aşkın süredir Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Transfüzyon Merkezinde sorumlu hekim olarak görev yapmaktadır. 2009 yılından beri Avrupa Komisyonu İnsan Kanı ve Kan Bileşenleri için Yetkili Otoriteleri’nde Türkiye’yi temsil etmektedir. Aynı zamanda Avrupa Konseyi’nde; Avrupa Kan Transfüzyon Komitesi (Yönlendirme Komitesi) (CD-P-TS), ve Kan Transfüzyon Hizmetlerinde Kalite Güvencesi Komitesi (Uzman Komitesi) (GTS) Türkiye temsilcisidir. Uluslararası Kan Transfüzyon Derneği (ISBT) Klinik Transfüzyon Çalışma Grubu Üyesi olup Sağlık Bakanlığı’nda danışman uzman ve proje koordinatörü olarak kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı ile ilgili ulusal politika, strateji ve kılavuzların hazırlanmasına ilişkin çeşitli kurul ve komisyonlarda görev yapmaktadır. 2012-2016 yılları arasında AB tarafından finanse edilen “Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi” ve “Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı” projelerinde Proje Koordinatörü olarak görev yapmıştır. 2019 yılında başlayan “Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin İyileştirilmesi için Teknik Yardım Projesi ”inde Operasyon Koordinasyon Birimi Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.


Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriğinden yalnızca GOPA Konsorsiyumu sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmak durumunda değildir.