logoeu

Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin
Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi
Uluslararası Hasta Kan Yönetimi Sempozyumu

logo

Technical Assistance for Improving the
Blood Transfusion Management System in Turkey
International Patient Blood Management Symposium

Dr. José-Luis Bueno Cabrera

José-Luis Bueno Cabrera (M.D, MSc.), kan transfüzyonu, hasta kan yönetimi (HKY) kan güvenliği, kan bağışı ve kan bankacılığı, hücre terapisi ve hemoterapi gibi alanlarda 20 yılı aşkın mesleki deneyimi olan bir Tıp Doktoru ve Hematoloji Uzmanıdır. Moleküler Onkoloji ve Sağlık Bilimlerinde İstatistik konularında yüksek lisans derecesine sahiptir. 10 yıl boyunca Madrid’deki Kızıl Haç Kan Bağışı Merkezinde Aferez, Kan Alma ve Kan İşleme Alanlarının yöneticiliğini yapmıştır ve hâlihazırda yine Madrid, İspanya’da Puerta de Hierro-Majadahonda Hastanesinde Kan Transfüzyonu, Terapötik ve Kök Hücre Alınması, Aferez ve Transfüzyonel Olmayan Hemoterapi Birimlerinin başındadır. 2017 ile 2020 yılları arasında Puerta de Hierro-Majadahonda Hastanesinde Transfüzyon Bilgi Teknolojileri optimizasyonunun (OPINTRA Projesi) ve Aktif Hemovijilans Programının (HEMACUA) uygulanmasına liderlik etmiş ve bu sayede son 5 yıl zarfında hastanedeki kan bileşenlerinin kullanımı ve güvenliği başarılı bir şekilde iyileşme göstermiştir.

Kendisi, Kan ve Kordon Kanı Merkezlerinin ve Hastanelerin Kan Transfüzyon Birimlerinin uluslararası ve ulusal standartlara göre denetimi konusunda da uzmandır (ENAC. Sanayi Bakanlığı) ve 2013-2020 yılları arasında İspanya Sağlık Bakanlığında Transfüzyon Güvenlik Komisyonu (Transfüzyonel Güvenlik Bilim Komitesi CCST) üyeliği de yapmıştır. 2013-2019 yılları arasında Hastane Transfüzyon Komitesi Başkanlığı yapan Dr. Bueno, halihazırda Multidisipliner İleri Tedavi Komitesi ve Organ Nakil Komitesinin de bir üyesidir (Puerta de Hierro-Majadahonda Hastanesi). Dominik Cumhuriyeti’nde ve Kamerun’da güvenli kan bağışı ve transfüzyonu için farklı uluslararası projelere de katılmıştır. Dr. Bueno Transfusion, Vox Sanguinis, Journal of Clinical Apheresis ve Frontiers Inmunology dergilerinde hakem olarak görev yapmaktadır. Hakemli Dergilerde 25’in üzerinde makalesi yayınlanmış ve oturum başkanı veya konuşmacı olarak 100’den fazla uluslararası Toplantı, Konferans veya Danışma kurullarına katılmıştır. Transfüzyon ve HKY alanlarında üç Ödül sahibidir. Halihazırda Hemoterapi alanında 3 klinik çalışmanın ve Araştırma Projesinin Baş Araştırmacısıdır. 2013 Mayıs ayında yakın zamanda AB’de patent almış bir kan transfüzyon güvenlik cihazı geliştiren ProPosit Bio isimli Biyoteknoloji Firmasını kurmuştur. Ayrıca, ProPosit Bio insan ve veteriner klinik alanlarında transfüzyonel olmayan hemoterapi kullanımı için kan türevleri de geliştirmektedir.

Şubat 2020’den bu yana COVID19’un klinik seyrini iyileştirme ve mortaliteyi azaltma konusunda konvalesent plazmanın etkinliğini kısa süre önce gözler önüne seren çok-merkezli, randomize kontrollü bir klinik çalışma olan CONPLAS19 çalışmasının Hiperimmün Plazma Alma Koordinatörlüğünü yapmaktadır.


Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriğinden yalnızca GOPA Konsorsiyumu sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmak durumunda değildir.