logoeu

Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin
Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi
Uluslararası Hasta Kan Yönetimi Sempozyumu

logo

Technical Assistance for Improving the
Blood Transfusion Management System in Turkey
International Patient Blood Management Symposium

Dr. Gilles Folléa

Dr. Gilles Folléa (M.D., PhD.), Fransa’da önce Tıp Doktoru (1976), ardından da medikal biyoloji uzmanı olarak mezun olmuş (1978), ve daha sonra da doktorasını tamamlamıştır (tez konusu: donör tıbbı). Lyon Eğitim Hastanesinde hemostaz ve tromboz laboratuvarlarında çalışmıştır (1979-85). Ardından, önce Strazburg kan merkezinde (KM) plazma fraksinasyon biriminin direktör yardımcısı ve sorumlusu (1985-94) olarak, sonrasında ise Fransız Kan Merkezinin bölgesel kan merkezi Direktörü olarak (EFS Pays de la Loire, 1998-2010) transfüzyon tıbbına güçlü bir şekilde dahil olmuştur. 2010 yılında, Avrupa çapında 25 üye ülkeye sahip, kar amacı gütmeyen bir KM birliği olan Avrupa Kan İttifakı birinci İcra Direktörlüğü görevini üstlenmiştir (EBA, 2010-15). Bu sayede, Hasta Kan Yönetiminde (HKY) iyi uygulamaları tesis etmeyi, hasta merkezli bir yaklaşımı teşvik etmeyi ve pragmatik eylem planları geliştirmeyi hedefleyen EBA HKY Avrupa Hasta Kan Yönetimi (PaBloE) projesine önemli katkılarda bulunmuştur. Gilles Folléa emekli olduktan sonra, halihazırda aşağıda belirtilen ve 2016-2019 yıllarını kapsayan başarılara imza atarak faaliyetlerini HKY’nin geliştirilmesine yoğunlaştırmıştır: PaBloE’den yayınlanan 3 bilimsel makalenin eş yazarı; Frankfurt Uluslararası HKY Konsensus Konferansında Raportör (2019 yılında 2 makale, 1’i JAMA’da); Fransa’daki kan nakli dernekleri vasıtası ile HKY konusunda bilimsel toplantılar ve oturumlar düzenlenmesi; EFS için HKY odaklı bir stratejinin kaleme alınması (2017 yılında Başkanı tarafından onaylanmıştır). 2020 yılında, EFS’den gelen talep üzerine, Fransa’da kan transfüzyonu alanında danışmanlık ile ilgilenen profesyoneller için HKY konusunda bir ulusal eğitim kursu organize etmektedir. Hasta odaklı bir yaklaşımla planlanan bu eğitim kursunun ilk oturumunun 2021 yılında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.


Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriğinden yalnızca GOPA Konsorsiyumu sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmak durumunda değildir.