logoeu

Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin
Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi
Uluslararası Hasta Kan Yönetimi Sempozyumu

logo

Technical Assistance for Improving the
Blood Transfusion Management System in Turkey
International Patient Blood Management Symposium

Alper Çevik, PhD

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 2007 yılında mezun olan Alper Çevik (PhD), aynı üniversitenin Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programından sırasıyla 2011 ve 2017 yıllarında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini almıştır. Sağlık bilişimi konusunda uzmanlaşmış bir teknoloji şirketi olan Hemosoft Bilişim ve Eğitim Hizmetleri’nde Yazılım Geliştirme Takım Lideri olarak görev yapmakta olan Çevik, küçük, orta ve büyük ölçekli veri odaklı, web / bulut tabanlı sağlık bilişimi çözümlerinin analizi, tasarımı, uygulaması, testi ve geçişinde 10 yıldan fazla uygulamalı deneyime sahiptir. Devlet ve AB tarafından finanse edilen çeşitli projelerde ulusal/uluslararası çalışma gruplarında yer almış olan Çevik, ayrıca Görüntü / Sinyal İşleme, Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi alanlarında geniş bilgi birikimine ve SCI endeksli yayınlara sahiptir. Java, JavaScript ve Python programlama dilleri, OOAD ve veri tabanlarında geniş deneyim sahibidir. Alper Çevik, halen Hacettepe Üniversitesi’nde İş Analitiği Yüksek Lisans Programında bilgisayar programlama yardımcı öğretim görevlisi olarak da çalışmaktadır.


Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriğinden yalnızca GOPA Konsorsiyumu sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmak durumunda değildir.