logoeu

Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin
Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi
Uluslararası Hasta Kan Yönetimi Sempozyumu

logo

Technical Assistance for Improving the
Blood Transfusion Management System in Turkey
International Patient Blood Management Symposium

Güçlü Ongun, PhD

Güçlü Ongun (İng. Doktora) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 1993 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans (1995) ve doktora (2001) derecelerini aynı bölümden almıştır. İlgi alanları yazılım mühendisliği, görüntü işleme, sinir ağları, biyolojik ürünler bankacılık bilgi teknolojileridir. Kurumsal hayatına Ankara Hemosoft Bilişim ve Eğitim Hizmetleri’nde başlayan Ongun, halen şirketin Yazılım Geliştirme Departmanının Direktörüdür. Kan bankacılığı, transfüzyon tıbbı ve hematoloji ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili çok sayıda ulusal projenin tasarım, uygulama, test ve doğrulama aşamalarında kilit sorumluluklar üstlenmiştir. Dahil olduğu projeler arasında Kemik İliği Transplantasyonu, HLA Tipleme, Doku Bankacılığı ve Doku Mühendisliği, HIV / AIDS Hasta Kayıt bulunmaktadır. Güçlü Ongun, veri toplama ve yönetimi, ihtiyaç değerlendirmesi, teknik analiz ve sağlık sistemlerinin yerel veya ulusal düzeyde sorun giderme ve yeniden yapılandırılmasını içeren çeşitli projelerde proje yöneticisi olarak görev yapmıştır. Çalışmaları sırasında kan bankacılığı ve hematoloji tecrübesini edinen Ongun, sağlık bilişimi, tıbbi standartlar ve iyi otomasyon üretim uygulamaları (GAMP) alanlarında geniş deneyim sahibidir. Ulusal sağlık otomasyon sistemlerinin kurulmasında, çok çeşitli verileri içeren büyük veri tabanlarının yönetilmesinde, veri madenciliği teknikleriyle operasyonel engellerin tespit edilmesinde görev almıştır. Halihazırda, Türk Kızılayı tarafından ülke genelinde işletilmekte olan Kan Bankası Bilgi Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi ve uygulanmasında proje yöneticisi olarak görev yapmış olan Ongun, aynı zamanda Uluslararası Kan Bankacılığı Otomasyonu Ortaklığı Konseyi’nin (ICCBBA), Orta Doğu ve Avrupa Teknik Danışma Grubu’nda (MEETAG) gözlemcidir. 2012-2014 yılları arasında, AB finansmanlı “Türkiye’de Kan Tedarik Zincirinin Güçlendirilmesi” başlıklı projede Bilişim Kilit Uzmanı olarak çalışmıştır. Ongun, 2020 yılı itibari ile “Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin İyileştirilmesi İçin Teknik Yardım” projesinde Hasta Kan Yönetimi yazılımının geliştirilmesi üzerinde çalışmaktadır.


Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriğinden yalnızca GOPA Konsorsiyumu sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmak durumunda değildir.