logoeu

Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin
Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi
Uluslararası Hasta Kan Yönetimi Sempozyumu

logo

Technical Assistance for Improving the
Blood Transfusion Management System in Turkey
International Patient Blood Management Symposium

Dr. Şahika Zeynep Akı

1993 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Akı, 1994-1999 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini, 2000-2002 yılları arasında Ankara Numune E.A. Hastanesi Hematoloji Bölümü’nde yan dal uzmanlık eğitimini ve 2005-2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı’nda Kök hücre nakli eğitimini tamamlamıştır. Gaziantep’te yerine getirdiği zorunlu hizmetinden sonra, Ankara Bayındır Tıp Merkezi’nde iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan (1999-2000) ve 2003 yılından itibaren Hematoloji Uzmanı olarak görev yapmakta olan Dr. Akı sırası ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2003-2004), Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (2004-2005), Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi’nde (2016-2019) çalışmıştır. Dr. Şahika Zeynep Akı, 2013 yılında, Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi Kemik İliği Nakli Programı, Uzun Süreli Takip Birimi’nde nakil sonrası uzun dönem komplikasyonların takibi ve tedavisi üzerine bir yıl süre ile çalışmıştır. 2010 yılında doçent, 2016 yılında ise profesör olan Dr. Akı, 2019’dan bu yana Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Hematoloji B.D. ve Kök Hücre Nakil Ünitesi’nde görev yapmaktadır. Dr. Akı aynı zamanda “Technical Assistance for Improving the Blood Transfusion Management System in Turkey” projesinde kısa dönem uzman olarak “Türkiye’de klinik kan kullanımının analizi” çalışmasını yürütmüştür.


Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriğinden yalnızca GOPA Konsorsiyumu sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmak durumunda değildir.