logoeu

Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin
Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi
Uluslararası Hasta Kan Yönetimi Sempozyumu

logo

Technical Assistance for Improving the
Blood Transfusion Management System in Turkey
International Patient Blood Management Symposium

Dr. Cynthia So-Osman

Cynthia So-Osman (M.D, PhD) Hollanda Kan Hizmetleri, Sanquin’de transfüzyon tıbbı alanında klinik danışman olarak görev yapmaktadır. Uluslararası Kan Transfüzyonu Derneği (ISBT), Klinik Transfüzyon Çalışma Grubunun başkanlığını da yürütmekte olan Dr. So-Osman, hasta kan yönetimi konusunda uzmandır. 12 yılı aşkın bir süredir, klinik araştırmaların tasarlanması ve koordinasyonunda araştırmacı olarak görev almaktadır.

Eğitim aldığı kurumlar sırasıyla, İç hastalıkları uzmanlık eğitimi (Rotterdam, NL) 1990-1998, Hematoloji yan-dal uzmanlık eğitimi (Rotterdam, NL) 1998-1999, transfüzyon tıbbı yan-dal uzmanlık eğitimi (Leiden Üniversitesi Tıp Merkezi ve Sanquin Kan Hizmetleri, (Güney Batı Bölgesi, Leiden konumu, NL) 2000-2001, Epidemiyolojide Yüksek Lisans (MSc) (VUMC, Amsterdam) 2008. Dr. Osman, 2019’dan bu yana Rotterdam ErasmusMC Hematoloji Bölümü’nde klinik danışman olarak da görev yapmaktadır. Hasta Kan Yönetimi üzerine çeşitli klinik çalışmalarda araştırmacı olarak yer almıştır.


Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriğinden yalnızca GOPA Konsorsiyumu sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmak durumunda değildir.