logoeu

Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin
Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi
Uluslararası Hasta Kan Yönetimi Sempozyumu

logo

Technical Assistance for Improving the
Blood Transfusion Management System in Turkey
International Patient Blood Management Symposium

DR. KAI ZACHAROWSKI

DR. KAI ZACHAROWSKI Sunum: HKY Hasta Güvenliğidir!
1

SORU: Intravenöz demir tedavisi ile beraberinde otolog transfüzyonla transfüzyon kişinin kan ihtiyacının önüne geçilebilir mi?

CEVAP: Mümkün, en iyisi transfüzyon olmaması ve çok iyi bir Hb ile başlamaktır.

2

SORU: Masif kanamalı bir hastamız olduğunda, hastaya nakledeceğimiz farklı kan bileşenleri arasındaki oran nedir?

CEVAP: Güzel soru, ne kadar kan kaybedildiğine bağlı. 5 eritrositten sonra pıhtılaşmayı kontrol edin ve fibrinojen ile destekleyin. FFP yalnızca büyük kan kaybı olduğunda.

3

SORU: Doktor kan istemi yapıyor hemoglobin değeri 13-14 arası ve genellikle takılmıyor ameliyat hastaları için hangi değerlerde kan isteği yapılmalı?

CEVAP: Hastaya göre değişir. Genellikle transfüzyon tetiği Hb 6-7 arasıdır. Komorbidite vb. kontrol edin. Bazen daha yüksek bir Hb değeri gereklidir.

4

SORU: Almanya da hemovijilans olarak transfüzyon reaksiyonları açıcından hastalar kaç saat izleniliyor.

CEVAP: Çok iyi bir nokta, acil ve gecikmeli arasında ayrım yapıyoruz.

5

SORU: Hastalarda ameliyat öncesi kan bakılması genel anlamda en erken 1 hafta içinde bakılıyor bu doğru mudur? Y da kan takılması son bir hafta önceki kan sonucuna göre planlanıyor doğru ölçüm ne zaman olmalı?

CEVAP: 4 haftalık kan testi bile bize yeterli olmaktadır. Bununla birlikte, transfüzyon yapmaya karar verdiyseniz, yeni bir kan gazı analizine ve tam hasta kontrolüne ihtiyacınız vardır.

6

SORU: Almanya’da demir eksikliği için sınır olarak kaç kabul ediliyor?

CEVAP: Teste ve hastanın enfeksiyonu / iltihabı olup olmadığına bağlıdır.

7

SORU: Trombosit kullanımı için farklı klink durum yada operasyon için belli kullanım CUTT-OFF değeri var mı?

CEVAP: Trombosit sayısı önemli değildir - işlev görmesi gerekir. Çalışmayan 300.000 veya tam fonksiyonlu 60.000'e sahip olabilirsiniz.

8

SORU: İntra venöz Demir tedavisinin reaksiyonlara neden olması ciddi bir risk değil mi?

CEVAP: Reaksiyonun nedeni demir değil, taşıyıcı moleküldür (alerjik reaksiyonlara neden olan şeker molekülleri). Bazıları çok düşük riskli olan, farklı formülasyonlar bulunmaktadır.

9

SORU: Size göre anemi açısından kritik hemoglobin düzeyi nedir?

CEVAP: Akut veya kronik olmasına göre değişir.

10

SORU: Almanya’da otolog kan kullanımı yaygın mıdır?

CEVAP: Artık değil.

11

SORU: Transfüzyon merkezlerinin sadece acil durumlarda tam kan alma yetkisi bulunmaktadır. Aldığımız ürünü daha verimli kullanılsın diye diğer kan bileşenlerine ayırmak kan kullanımı açısından daha mı verimli olur?

CEVAP: Evet

12

SORU: Almanya ile Hollanda arasındaki bahsettiğiniz oran farklılığının nedeni nedir?

CEVAP: Bilgi, eğitim, alışkanlık, finansal vb. nedenler.

13

SORU: Sadece trombosit düşüklüğünde etiyolojide neler aklımıza gelmeli

CEVAP: Ameliyatta yaygın olan sadece kanamadır

14

SORU: Kısa süreli demir kullanımının da (ameliyat öncesi 1-2 gün) faydalı olduğunu düşünüyor musunuz?

CEVAP: Evet, ameliyat günü ve ameliyat sonrasındaki 1 günde bile.

15

SORU: Şimdiye kadar preoperatif hemoglobin düzeyini 10g / dl kullanıyoruz, ancak siz tüm elektif hastalar için 13g / dg öneriyorsunuz. Bu büyük değişikliğin elektif işlemler için çok fazla iptale neden olduğunu düşünüyor musunuz ve bununla nasıl başa çıktınız?

CEVAP: Evet, iptallere neden olacaktır, ancak daha iyi ve daha güvenlidir.

16

SORU: Kalp damar Cerrahisinde, Tam kan kullanımını nasıl değerlendiriyorsunuz?

CEVAP: Bunu artık uygulamıyoruz.

DR. KAI ZACHAROWSKI Sunum: Almanya HKY Uygulamaları
1

SORU: Farklı kan gurubu olan bir hasta için takılan 0 Rh negatif ES ekstra riskleri var mı? Yoksa her transfüzyonda olduğu kadar mı bir risk mi var?

CEVAP: Riski vardır. Bununla birlikte, hastalar çok kritik bir duruma girmeden önce göz önünde bulundurmalısınız.

2

SORU: Acil servis ya da ameliyathane acil durumlarında acil kan transfüzyonu prosedürünüz nedir? Bu prosedüre ne kadar uyum sağlayabiliyorsunuz?

CEVAP: Gerektiği kadar 0 Rh negatif

3

SORU: Masif kanamalı bir hastada tam kan kullanılması uygun mudur?

CEVAP: Bunu Almanya'da yapmıyoruz, ancak hayat kurtarabilir.

4

SORU: Dr Zacharowski, tekrarlayan kan alımından kaçınmanın etkisinden bahsettiniz. Peri-operatif olarak bir nabız oksimetresi ile non-invaziv sürekli Hemoglobin ölçümü hakkında ne düşünürdünüz?

CEVAP: EVET!!!

5

SORU: Ülkenizde Akılcı Laboratuvar kullanım sisteminiz var mı? Uygulanabiliyor mu? Hastalarınızdan gereğinden fazla lab. kanı alınmamasını sağlayabiliyor musunuz?

CEVAP: Sadece daha küçük tüpler kullanıyoruz (iç kısım)

6

SORU: Tüm sağlık tesislerinde operasyon esnasında kan toplayıp tekrar hastaya ihtiyaç halinde, kendi kanını verme uygulamasını yapacağınız sistemler mevcut mu?

CEVAP: Bunu yapıyorduk ama artık değil.

7

SORU: Hücre kurtarma yönteminde gelişen herhangi bir komplikasyon var mı?

CEVAP: Doğru şekilde yapıldığında hastanın kendi kanı en iyi kandır!!!

8

SORU: Doğum yapacak olan anemik hastalara traneksamik asit uygulamak doğru mudur?

CEVAP: Evet. Kadınlar üzerindeki denemeleri okuyun.

9

SORU: Maddi kayıp endişesi!! Hastalara, kan seviyeniz düşük, size 4-6 hafta tedavi verelim sonra ameliyat ederiz dediğinizde hasta bunu kabul etmeyebilir ve başka cerraha veya hastaneye gidip 2 ünite ES alıp ertesi gün ameliyatını olmak isteyecektir. Cerrahın hasta ve maddi kayıp endişesi ile demir tedavisini uygulamaktan vazgeçmesi nasıl önlenebilir?

CEVAP: Hastaya kan transfüzyonlarının uzun süreli ve potansiyel yan etkileri olan çok güçlü ilaçlar olduğunu söylemelisiniz.


Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriğinden yalnızca GOPA Konsorsiyumu sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmak durumunda değildir.