logoeu

Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin
Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi
Uluslararası Hasta Kan Yönetimi Sempozyumu

logo

Technical Assistance for Improving the
Blood Transfusion Management System in Turkey
International Patient Blood Management Symposium

Genel Bilgiler

Sempozyum Adı

Uluslararası Hasta Kan Yönetimi Sempozyumu

Tarih

11-12 Ocak 2021

Sempozyum Dili

Türkçe (İngilizce simültane tercüme yapılacaktır)

Yer

Online gerçekleştirilecektir.

Sertifika

Toplantı katılım belgeleri sempozyum bitiminde, ana sayfada bulunan sertifika ikonundan PDF olarak indirilebilir.


Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriğinden yalnızca GOPA Konsorsiyumu sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmak durumunda değildir.