logoeu

Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin
Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi
Uluslararası Hasta Kan Yönetimi Sempozyumu

logo

Technical Assistance for Improving the
Blood Transfusion Management System in Turkey
International Patient Blood Management Symposium

DR. CYNTHIA SO-OSMAN

DR. CYNTHIA SO-OSMAN Sunum: Hasta Kan Yönetimi: NE? NEDEN? NASIL?
1

SORU: ARDS hastalarında oksijen sunumunu arttırmak için önerilen bir Hb değeri var mı yoksa uygulama diğer hastalardaki gibi midir?

CEVAP: Evet, benzerdir. Eşiği 7 g / dL olan yoğun bakım hastaları gibi tedavi edin (Hebert ve diğerleri, NEJM 1999)

2

SORU: Traneksamik asit erken kanamada etkilidir. Kanamadan 8 saat sonra uygulandığında ilk dozun etkinliğini biliyor musunuz?

CEVAP: < 8 saatte verilenden daha az etkilidir. Ancak yine de bir etkisi olabileceğine inanıyorum (bu benim kişisel görüşüm).

3

SORU: Yoğun bakım hastalarında özellikle kronik süreçte takip edilen hastalarda, kan ve kan ürünü verme açısından hematokrit değeri olarak bir sınır gözetiyor musunuz?

CEVAP: Eşiği 7 g / dL veya aneminin klinik semptomlarına göre daha yüksek olan yoğun bakım hastaları gibi tedavi edin (Hebert ve diğerleri, NEJM 1999).

4

SORU: Onkolojik cerrahide traneksamik asit kullanımı ile ilgili görüşleriniz nedir?

CEVAP: Bu hasta grubuna özel kurallardan haberdar değilim, bu hasta grubunda özellikle de bir kontrendikasyon olan koagülopati mevcut olduğunda dikkatli olun.

5

SORU: Acil kliniğe müracaat etmiş Hb seviyesi 6 olan hastaya acil serviste kan vermek doğru mudur?

CEVAP: Semptomatik anemi durumunda (kalp problemleri, dispne) evet.

6

SORU: DİC hastasında traneksamik asit kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Önerir misiniz yoksa karşı mısınız?

CEVAP: Buna cevap vermek zor. Büyük ölçüde duruma bağlı olabilir .... Hayati tehlikesi olan durumlarda kullanmayı düşünün.

7

SORU: Transfüzyon Servisi Sağlık Çalışanları olarak Demir Eksikliği Anemisi olan hastaları "Transfüze Etmeme" konusuna odaklanıyoruz. Hedefimiz hangisi olmalı? Demir eksikliği olan hastaları, olası transfüzyon ihtiyacından hemen önce yakalamak mı? Yoksa hasta kansızlığa yakalandığında yakalamak mı?

CEVAP: Bence her ikisi de müdahale etmek için doğru zaman noktaları olabilir, burada pratisyen hekimlerin bir rolü olabilir.

DR. CYNTHIA SO-OSMAN Sunum: Hollanda HKY Uygulamaları
1

SORU: Bölgesel kan grubu belirleme ve arşivleme yapılıyor mu? Kan temininde kolaylık sağlar mı?

CEVAP: Evet, antikorlar bulunduğunda hastaların arşivlendiği TRIX adlı ulusal bir sistemimiz var ve evet, her hastane bu sisteme erişebilir.

2

SORU: Hollanda’da hastaneler acil durumlarda kan alabiliyorlar mı? Böyle durumlarda Sanquin tedarik hızı nedir?

CEVAP: Hayır. Hollanda'daki hastaneler acil durumlarda kan almıyor. Sanquin'in taşıma süresi 1 saattir.

3

SORU: Preoperative anemi için hastane içinde kurulan özel bir ünite var mı?

CEVAP: Hayır, Hollanda'da anestezi uzmanları tarafından yürütülen ayakta hasta alan ameliyat öncesi klinik var, ancak özel bir ameliyat öncesi anemi kliniği yok. Elektif cerrahiden önce Hb düzeyini normale döndürmeye alışkın değiliz. Bu, eritrosit azaltma politikaları açısından halihazırda çok iyi iş çıkardığımız için, Hollanda içinde uygulanmaya başlanması zor bir durumdur. Bu nedenle, hastane kurullarını böyle bir girişim başlatmaya ve maliyet etkinliğini kanıtlamaya ikna etmek zor olabilir. Bir vaka yazmak son derece yardımcı olabilir.

4

SORU: Taze tam kan kullanımı ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

CEVAP: Bu, masif kanama vakalarında bir seçenek olabilir, ancak depolama ve atıkla ilgili lojistik konularda zorluklar yaratabilir. Hollanda’da tam kan kullanılmamaktadır.

5

SORU: Hollanda’da Transfüzyon Tıbbı uzmanlık alanı mıdır?

CEVAP: Evet, 2000 yılından bu yana. Sunumumda bundan bahsediyorum.

6

SORU: Transfüzyon uzmanları Hollanda'daki hastane içinde ayrı bir alanda mı bulunuyor? Bu programda transfüzyonlar için de özel bir ünite 24 saat aktif olarak mı çalışıyor? Transfüzyonlar bu ünitede mi yapılıyor?

CEVAP: Hayır. Bazıları Sanquin'de bulunmaktadır. 7/24 danışmanlık hizmeti verirler.  Diğerleri hastanelerde çalışan ve Transfüzyon Tıbbı alanında ikinci bir uzmanlık alan hematologlardır. Bu kişiler, hastanenin hematoloji departmanında yer almaktadırlar ve evet 7/24 aktif olarak çalışırlar. Sanquin’de bulunan transfüzyon uzmanları söz konusu olduğunda, hayır.

7

SORU: Havuzlanmış trombosit süspansiyonunda 5 günlük miat söz konusu. 2-3 saat geçmesi durumunda transfüzyon edilmesi uygun mudur?

CEVAP: Aslında kesin kurallar izlendiğine buna izin verilmez ancak bir hayat kurtarmak söz konusu olduğunda, bu yine de dikkate alınması gereken bir seçenek olabilir. Hollanda'da, havuzlanmış trombositler 7 gün süreyle geçerlidir.

8

SORU: Pratik uygulamalarımızda elektif cerrahi öncesi Hb alt sınırı ile transfüzyon eşik değerleri karıştırılıyor. Hollanda pratiğinde bu durum nasıldır?

CEVAP: Hollanda'da, hastaya Hb eşik değerin üzerine çıkıncaya kadar transfüzyon yaparız.

9

SORU: Özel sorunu olmayan sezaryen öncesi Hb değeri kaç olmalıdır?

CEVAP: Hamile kadınlar için spesifik Hb eşiklerinin farkında değilim, bu nedenle eşik seviyesi 7 g / dL Hb olarak ayarlanabilir. Hamilelikte kan hemodilute edilir, bu nedenle Hb değeri aslında daha yüksek olabilir. WOMB çalışmasında (Hollanda’da yapılan bir çalışma) 6 g / dL'lik daha düşük bir eşik, daha yüksek bir eşiğe (randomize çalışma) kıyasla farklı sonuç göstermedi.

10

SORU: Bir ülkenin bölgesel kan merkezinin klinik bir akademik yaklaşımı olmalı mı?

CEVAP: Evet, araştırma ve yönergeleri hazırlama açısından akademik tüm hastanelerle çalışıyoruz.

11

SORU: Hollanda’da kan ürünlerin imhası ne durumda %?

CEVAP: 2018'de trombosit ürünlerinin % 5,7'si boşa gitti, Eritrosit yüzdeleri ortalamadan daha düşüktü.

12

SORU: Özelikle devlet hastanelerinde miadı yakın eritrosit süspansiyonu ve diğer kan ürünlerini Sanquin geri alıyor mu? Yoksa devlet hastaneleri kendi araların da mı bu transferleri gerçekleştiriyorlar?

CEVAP: Evet Sanquin geri alır. Hayır, hastaneler arası transferlere izin verilmez

13

SORU: Hollanda’da kan nakil esnasında yaşanan personel hatasi konusunda yapılmış güncel bir çalışma var mı? Sonuçlar nasıl?

CEVAP: Evet, hemovijilans ajansımız AB raporları yayınlamaktadır: https://www.tripnet.nl/wp-ontent/uploads/2020/01/2018_sare_blood_summary_en.pdf

14

SORU: Trafik kazalarında olay yerinde yaralılara transfüzyon neden yapılmıyor?

CEVAP: Bir iki akademik hastanede, olay yerinde transfüzyon yapılabilmesi için 2 eritrosit konsantresi taşıyanı bir mobil ünite hizmeti (helikopterle) bulunmaktadır.


Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriğinden yalnızca GOPA Konsorsiyumu sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmak durumunda değildir.